• E-mail: info@banderium.sk
 • Tel.: +421357730156
 • Pevnosť Komárno

  • Posted by: admin2
  • 2018-05-13

  Pevnosť Komárno

  Celý novodobý pevnostný systém Komárna predstavuje z hľadiska historických fortifikačných stavieb jedinečnú pamiatku, ktorej význam presahuje hranice Slovenskej i Maďarskej republiky.
  Bola najväčšou a najsilnejšou fortifikačnou stavbou Rakúsko-Uhorskej monarchie. Hrot západného bastiónu Novej pevnosti nesie nápis : NEC ARTE NEC MARTE (Ani ľsťou, ani silou). Tieto slová v plnej miere charakterizujú na svoju dobu dokonalý, nedobytný pevnostný komplex.
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10414424499-cyklotoulky/217471292050029/

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *